Система, която Suzuki въвежда за първи път в новата Vitara, за да постигне своя връх в подсигуряването на максимална защита на пътниците. Благодарение на Radar Brake Support технологията автомобилът сканира приближаването до обект и чрез спирачен асистент, визуален и звуков сигнал предотвратява потенциален застрашаващ сигурността контакт с него. Radar Brake Support е стандартно оборудване за всички автомобили с ALLGRIP задвижване.

Pin It on Pinterest

Share This