Смяната на лентата със скорост над 15 км/ч става по-безопасна чрез два монтирани отзад странични радарни сензори, способни да разпознават превозни средства, разположени или приближаващи се към задните слепи петна от двете страни на превозното средство. Когато превозно средство приближава или е на някое сляпо място, в съответното външно огледало свети предупредителна LED икона. Ако водачът сигнализира, че ще сменя лентата, мигащата LED икона се придружава от предупредителен звуков сигнал.

Pin It on Pinterest

Share This