SUZUKI обяви своята екологична визия 2050

Suzuki Motor Corporation обяви своята дългосрочна визия за справяне с екологичните проблеми – „Suzuki Environmental Vision 2050“. Както подсказва и годината, посочена в името, тази визия обхваща период от 30 години, като още след първите 10 години, т.е. през 2030г. ще бъде отбелязан важен етап от промяната.

„По-малко, по-малки, по-леки, по-къси и по-изчистени“ – това са ключовите характеристики, които SUZUKI следва от началото на 90-те години и изгражда като непоклатими принципи на производствения си процес.

Докато максимизират стойността на продуктите, предлагани на крайните клиенти, тези концептуални принципи се материализират в по-малки и по-леки превозни средства, направени с по-малко ресурси и за по-кратко време.

Концепцията „По-малко, по-малки, по-леки, по-къси и по-изчистени“ се вписва идеално в инициативите за справяне с глобалните екологични проблеми, включително климатичните промени, недостига на вода и изчерпването на природните ресурси. SUZUKI е доказан специалист в конструирането на компактни автомобили с изключително леки каросерии, които не само отделят по-малко CO2 при употребата им, но също така използват значително намалено количеството ресурси при производството им.

В съответствие с манифеста „Глобална екологична харта на SUZUKI“, който определя основната политика и философия на компанията по отношение на околната среда, беше разработен екологичния план на SUZUKI 2020, който сега е надграден за следващите 30 години и има за цел да допринесе за обществото и да затвърди доверието в марката. Следването на плана „Suzuki Environmental Vision 2050“ е основна цел на производителя, който през изминалата година отбеляза 100-годишния юбилей от своето създаване.

Въз основа на концепцията „По-малко, по-малки, по-леки, по-къси и по-изчистени“ SUZUKI ще изгради по-добро бъдеще за всички, в което негативното въздействие върху околната среда от дейностите на компанията ще бъде максимално намалено, ще се съкрати времето за справяне с екологичните проблеми и това ще помогне да поддържаме планетата чиста и  красива. Ето и какви са конкретните стъпки на SUZUKI към целта:

1. Изменение на климата (Climate change)

(Визия за околната среда 2050)

Намаляване на емисиите CO2 генерирани от нови автомобили с 90% до 2050г., в сравнение с фискалната 2010г., през целия жизнен цикъл (Well-to-Wheel) *

(Важен етап 2030)

Намаляване на емисиите на CO2 генерирани от нови автомобили с 40% до 2030г., в сравнение с фискалната 2010г., през целия жизнен цикъл (Well-to-Wheel) *

*Well-to-Wheel: е метод за изчисляване на емисиите CO2 след изкопаването и рафинирането на петролни продукти, които ще бъдат трансформирани в горива и тези, отделяни по време на производството на електроенергия, допълващи емисиите на въглероден диоксид, произведени от автомобилите по време на действителната експлоатация.

Сравнение между екологичните показатели на Suzuki и общата разглеждана средна стойност:

CO2 генерирани по време на търговски дейности

(Визия за околната среда 2050)

Намаляване на емисиите CO2 генерирани по време на търговски дейности с 80% в основната единица за единица продажба до 2050г., в сравнение с фискалната 2016г.

(Важен етап 2030)

Намаляване на емисиите на CO2 генерирани по време на търговски дейности с 45% в основната единица за единица продажба до 2030г., в сравнение с фискалната 2016г.

2. Поддържане на качеството на въздуха (Air conservation)

(Визия за околната среда 2050)

Минимизиране на количеството замърсители, отделяни по време на търговска дейност или от продукти на SUZUKI до 2050г.

(Важен етап 2030)

  • Намаляване на използването на изкопаеми горива по време на търговски дейности и увеличаване на процента на енергия от възобновяеми източници.
  • Допринасяне за подобряване на качеството на въздуха във всяка страна / регион, като се насърчава развитието на по-екологични продукти.
  • Намаляване на летливите органични съединения (ЛОС) в производствения процес и в продуктите.

3. Водни ресурси (Water resource)

(Визия за околната среда 2050)

Използване на устойчиви водоизточници чрез минимизиране на тежестта върху водната среда до 2050г.

(Важен етап 2030)

Прилагане на намаляването на броя на водосборните басейни и пречистването на заустваната вода от всички производствени мощности на SUZUKI, плюс уточняване на рисковете, които могат да бъдат свързани с водите, използвани от SUZUKI, до 2030г.

4. Циркулация на ресурсите (Resource circulation)

(Визия за околната среда 2050)

Насърчаване на намаляването, рециклирането и правилното третиране на отпадъци от производството и продуктите, чрез технологии и системи за рециклиране, разширени в световен мащаб, но също така развити в Япония, до 2050г.

(Важен етап 2030)

  • Глобално разширяване на системите за рециклиране на автомобили.
  • Насърчаване на рециклирането, реконструкцията и повторната употреба на (акумулаторни) батерии, използвани за задвижващи системи на електрически превозни средства.
  • Намаляване на количеството отпадъци, изхвърлени в производствените съоръжения по целия свят.
  • Намаляване на пластмасовите опаковки.

Pin It on Pinterest

Share This